The Beatles 23.17
Yuriy Kovalev5
На краю земли 27.68
Yuriy Kovalev7
wish you were here-part 3 22.80
Yuriy Kovalev7
wish you were here-part 2 26.13
Yuriy Kovalev2
wish you were here (Жаль, что тебя здесь нет) 36.89
Yuriy Kovalev8
Музыкант 35.39
Yuriy Kovalev7
Куба-остров свободы 36.45
Yuriy Kovalev5
Темная не сторона 24.56
Yuriy Kovalev3
Август 23.70
Yuriy Kovalev6
Другой берег 31.72
Yuriy Kovalev2
Ты заходи... 36.38
Yuriy Kovalev8
Человек родился 29.13
Yuriy Kovalev4
Бундестаг=Рейхстаг 37.96
Yuriy Kovalev6
Один из нас 34.87
Yuriy Kovalev13
Тучи над городом 43.12
Yuriy Kovalev6
Дайте ходу пароходу 25.43
Yuriy Kovalev6
Небо становится ближе... 34.07
Yuriy Kovalev8
Город 871 29.49
Yuriy Kovalev6
Drums 17.91
Yuriy Kovalev7
С первого взгляда 18.59
Yuriy Kovalev10
Небо над Москвой 31.35
Yuriy Kovalev4
Всё - таки лето 33.00
Yuriy Kovalev12
Город и люди 28.20
Yuriy Kovalev4
Птицы 15.36
Yuriy Kovalev6
Felix Mauye Rodriguez 16.74
Yuriy Kovalev10
Небо над Берлином 27.08
Yuriy Kovalev12
Маленькая страна 14.84
Yuriy Kovalev4
Такая разная любовь 16.48
Yuriy Kovalev6
Вальс цветов 41.37
Yuriy Kovalev10
Птичка-невеличка 72.74
Yuriy Kovalev15
Падший ангел 17.30
Yuriy Kovalev2
Памятник Герасиму Болдинскому 20.34
Yuriy Kovalev4
Август 24.39
Yuriy Kovalev7
Теплый вечер 59.27
Yuriy Kovalev11
У каждого свой крест 18.75
Yuriy Kovalev15
Июль 25.30
Yuriy Kovalev4
 
 
***
Обсуждение