*** 15.12
Naumovets
*** 36.37
Naumovets
*** 64.01
Naumovets2
*** 36.87
Naumovets3
РД
*** 47.48
Naumovets
РД
*** 74.44
Naumovets
*** 26.86
Naumovets
РД
*** 60.41
Naumovets1
РД
*** 69.21
Naumovets
*** 41.93
Naumovets
*** 38.61
Naumovets
РД
Лохматое утро 76.88
Naumovets4
РД
*** 110.09
Naumovets3
*** 78.43
Naumovets1
РД
*** 47.07
Naumovets2
*** 30.10
Naumovets
*** 51.81
Naumovets1
*** 45.74
Naumovets2
*** 60.41
Naumovets6
*** 48.52
Naumovets1
РД
*** 68.54
Naumovets4
РД
*** 49.72
Naumovets8
Цветение 60.74
Naumovets3
РД
*** 81.72
Naumovets3
*** 37.60
Naumovets2
РД
*** 48.94
Naumovets2
Элина 19.62
Naumovets
РД
*** 75.97
Naumovets4
*** 14.79
Naumovets1
*** 16.97
Naumovets1
*** 44.26
Naumovets4
*** 9.44
Naumovets
РД
*** 65.53
Naumovets2
РД
Озеро Селява. Закат. 86.62
Naumovets5
Сима, Стефа и хорек 29.29
Naumovets
*** 32.39
Naumovets
 
 
***
Обсуждение