Черным по белому 12.63
Jiraha
*** 14.16
Jiraha
*** 29.34
Jiraha
*** 9.63
Jiraha
Белые ночи Карелии 19.33
Jiraha
*** 10.14
Jiraha
*** 3.08
Jiraha
*** 12.81
Jiraha
Горное озеро 7.53
Jiraha
р. Керженец 6.63
Jiraha2
*** 3.88
Jiraha
У подножья Сахары 29.16
Jiraha
Женский монастырь 18.79
Jiraha
Море вспенится бурливо... 21.31
Jiraha
Саамская святыня "Два брата" 17.33
Jiraha
В царстве безмолвия 26.40
Jiraha
Кандалакшский залив 22.94
Jiraha
Придорожный пейзаж 15.85
Jiraha
Тихая заводь 18.13
Jiraha
Одиночество 16.62
Jiraha4
Вечер в Сахаре 23.40
Jiraha2
Гора Олимп 6.49
Jiraha
Иконописец 3.52
Jiraha
Скала Чаша 16.65
Jiraha3
Баренцево море 14.09
Jiraha
Танец света и теней 56.30
Jiraha2
Глаза в глаза 8.52
Jiraha2
Взгляд 6.47
Jiraha
Взаимопонимание 3.34
Jiraha
Ожидание 7.80
Jiraha
Что будет завтра... 9.19
Jiraha2
 
 
***
Обсуждение