*** 33.13
lenanova4
*** 40.56
lenanova2
*** 24.12
lenanova6
*** 31.59
lenanova1
*** 34.02
lenanova2
*** 26.47
lenanova
*** 46.02
lenanova2
птицы над городом 29.78
lenanova2
в сентябре 30.61
lenanova9
*** 43.69
lenanova
*** 18.24
lenanova2
май.вечер. 48.51
lenanova2
не дама не из Амстердама (2) 30.05
lenanova2
не дама не из Амстердама 24.65
lenanova5
*** 13.92
lenanova2
у зеркала 26.52
lenanova4
сгоревшие 9.89
lenanova
*** 30.83
lenanova2
в квадрат 27.04
lenanova6
*** 11.15
lenanova2
занавески одного окна 30.11
lenanova4
*** 40.16
lenanova2
Не мое отраженье 38.31
lenanova3
*** 10.17
lenanova2
Мой авторский почерк 35.85
lenanova13
*** 3.17
lenanova11
*** 19.52
lenanova
Не первый снег 48.72
lenanova
из серии detail 18.36
lenanova1
вечером. на стуле. 21.77
lenanova5
*** 30.38
lenanova1
дорожное 35.21
lenanova2
PF-2018 27.89
lenanova7
заоконное 41.04
lenanova3
декабрь.заоконное. 51.93
lenanova6
10.12.2017. 25.61
lenanova
 
 
***